Вход на сайт

Нематеріальні активи. Стан, проблеми, шляхи вдосконалення організації обліку.

УДК 657.421.3: 65.01
Никифорук Б. В. (Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» (ВАТ «УкрНДІСВД», Київ, Україна)
Нематеріальні активи. Стан, проблеми, шляхи вдосконалення організації обліку. — 2003. — № 1. — С. 104—115.
Розкрито суть, склад і методи оцінки нематеріальних активів (НА), порядок документального оформлення бухгалтерських операцій з ними та облік НА — на прикладі конкретних бухгалтерських проводок. Наведено практичні приклади обліку амортизації, оцінки (переоцінки) НА та шляхи вдосконалення організації їхнього обліку на всіх етапах життєвого циклу.
Мова статті (укр.).
Табл. 5. Бібліогр.: 14 назв.
PDF