Вход на сайт

Проблема збереження паперових носіїв інформації."

УДК 069.51+ 0.69.444
Кадиляк М. С., Онищенко Т. І. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
Проблема збереження паперових носіїв інформації. — 2003. — № 1. — С. 85—87.
Розглядається метод збереження паперових носіїв інформації з використанням зміцнювальних розчинів.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Бібліогр.: 4 назви.
PDF