Вход на сайт

Методика визначення потужності друкарського апарата.

УДК 681.620
Чехман Я. І. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
Методика визначення потужності друкарського апарата. — 2003. — № 1. — С. 55—60.
Розкрито суть причин затрати потужності в зоні друкарського контакту і приведено аргументовану методику аналітичного розрахунку величини цієї потужності.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Бібліогр.: 3 назви.
PDF