Вход на сайт

Поверхневі явища на формах офсетного друку

УДК 655.3.022.11
Трауцеддел Р., Вольф К. (Інститут поліграфічної технології Лейпцигського університету прикладних наук (ЛУПН, Лейпциг, Німеччина)
Поверхневі явища на формах офсетного друку (пер. з нім. Іносової А.). — 2003. — № 1. — С. 42—45.
Проведено хімічний аналіз монометалевих форм офсетного плоского друку методом електронної спектроскопії. Досліджено електричний потенціал, полярну та дисперсну складові поверхневого натягу проміжних елементів упродовж друку великих накладів.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
PDF