Вход на сайт

Розвиток технологічних процесів видавничо-поліграфічної справи.

УДК 655.3.022.11
Величко О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна)
Розвиток технологічних процесів видавничо-поліграфічної справи. — 2003. — № 1. — С. 4—9.
На основі аналітичного огляду сучасного стану видавничо-поліграфічної справи розроблено узагальнену блок-схему технологічних процесів і визначено перспективні напрямки їх розвитку.
Мова статті (укр.).
Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
 
PDF