Вход на сайт

Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности.

УДК 519.25:621.9
     Петасюк Г. А., Мельник В. Е., Петасюк О. У. (Інститут надміцних матеріалів НАН України (Київ, Україна), Оксентюк О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности. — 2008. — № 2(20). — С. 10—15.
     Описано алгоритм багатоваріантної побудови емпіричних математичних моделей. Запропонована система критеріїв адекватності і відбору цих моделей. Проведено порівняння моделей, отриманих з використанням розробленої комп’ютерної програмної системи з аналогічними моделями, отриманими засобами MathCAD.
     Мова статті (рос.).
     Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
.
 
PDF