Вход на сайт

Сучасний стан розвитку флексографічних фарб для паковань

 УДК 655.3.026.11:547.458:678
     Хохлова Р. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Сучасний стан розвитку флексографічних фарб для паковань. — 2012. — № 1(35). — С. 156–163.
     Проаналізовано сучасний стан флексографічних друкарських фарб для нанесення зображення на пакoвання. Запропоновано класифікацію флексофарб. Розглянуто перспективи їх розвитку.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібліогр.: 5 назв.
    

PDF