Вход на сайт

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ СФЕРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ГІДРОСТАТИЧНО1АЕРОСТАТИЧНОГО ОПОРНОГО ВУЗЛА

УДК 621.91
     Струтинський С. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла. — 2008. — № 1(19). — С. 65—74.    
Приведено конструкцію розробленого гідростатично аеростатичного опорного вузла просторового механізму. Розглянуто особливості виготовлення точних сферичних поверхонь основних деталей вузла. Викладено методику експериментального визначення реальної геометрії сферичних поверхонь на вимірювальній машині і розроблено розрахунковий комплекс для обробки результатів експериментів. Встановлено характерні параметри поверхонь, зокрема радіус номінальної сферичної поверхні, відхилення від сферичної, амплітуди і періоди хвилястості і параметри мікрогеометрії.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 12. Бібліогр.: 5 назв.

 
PDF