Вход на сайт

Дослідження факторів впливу на кути розкривання книжкових блоків

 УДК 686.1.658.56
     Гавенко С. Ф. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна), Логазяк І. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Туряб Л. В. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)

     Дослідження факторів впливу на кути розкривання книжкових блоків. — 2012. — № 1(35). — С. 67–73.
     Досліджено вплив навантаження, якому піддається клейове скріплення при читанні книги, на якість розкриття видань незшивного клейового скріплення.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Табл. 4. Бібліогр.: 8 назв.

PDF