Вход на сайт

Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв

 УДК 621.375.826:621
     Романенко В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв. — 2011. — № 4(34). — С. 96—102.
     У роботі на основі аналізу можливих технологічних схем газолазерного різання металевих матеріалів запропонована автоматизована установка такої обробки для потреб поліграфічної промисловості, в якій оптимальне протікання процесу різання підтримується за рахунок контролю положення струменя, що виходить з порожнини різу робочого газу, що забезпечує виконання процесу різкі з високою якістю при максимально можливій продуктивності обробки.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 4 назви.

PDF