Вход на сайт

Друкувальні властивості офсетних форм.

УДК 655.226.6
     Скиба В. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

      Друкувальні властивості офсетних форм. — 2011. — № 4(34). — С. 21—26.
     Проведено дослідження впливу процесу друку на друкарськотехнічні властивості елементів друкарської форми монометалевих форм плоского офсетного друку із зволоженням.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібліогр.: 8 назв.

PDF