Вход на сайт

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ

УДК 621.43:519.21
     Зонов В. Д. (Українська державна академія залізничного транспорту (Харків, Україна), Зенкин А. С. (Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

     Прогнозирование качества восстановления деталей машин и механизмов двигателя внутреннего сгорания на основе теории вероятности. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 95—98.
     Проаналізовано величини достовірної вірогідності відносного відхилення питомої витрати палива в процесі обкатувальних і контрольно-здавальних випробувань на реостатній станції випробування дизелів. Запропоновано методику розподілу випадкової величини витрати палива і вірогідність безвідмовної роботи ДВС.
     Мова статті (рос.).
     Бібліогр.: 9 назв.

PDF