Вход на сайт

ЗМІСТ МАЙБУТНЬОГО ПІДРУЧНИКА З ПОЛІГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

УДК 002+7
ЗМІСТ МАЙБУТНЬОГО ПІДРУЧНИКА З ПОЛІГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА*
© Р. А. Яцюк, к.т.н., доцент, НУ «Львівська політехніка»,
О. В. Мельников, к.т.н., Ю. А. Кукура, к.т.н., доцент, УАД, Львів, Україна
Узагальнено чинники і передумови створення нового підручника по поліграфічних матеріалам. Запропонована тематика окремих глав, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців видавничо-поліграфічного комплексу, і обговорено зміст підручника в цілому.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 13 назв.

PDF