Вход на сайт

Метод корекції перешкод при скануванні технологічних міток для підтримки точності регулювання суміщення фарб.

УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф.
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Метод корекції перешкод при скануванні технологічних міток для підтримки точності регулювання суміщення фарб. — 2005. — № 1(7). — С. 34—39.
     Розглянуто метод відновлення перешкод при аналого-цифровому перетворенні електричного сигналу з оптичного перетворювача при скануванні технологічних міток для забезпечення надійності і точності цифрової обробки параметрів сигналу при автоматизації регулювання параметрів подовжнього і поперечного суміщення фарб у рулонних друкарських машинах.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 10 назв.

PDF