Вход на сайт

Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя

УДК 530.1
     Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Бондар М. М., Шимко Л. С. (Національний аграрний університет (Київ, Україна)

     Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя. — 2008. — № 2(20). — С. 165—170.
     Здійснено математичне моделювання коливань пружних механічних систем за наявності сухого і (нелінійно) в’язкого тертя. Для побудованих моделей визначено точні аналітичні рішення.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 4 назви.

 
PDF