Вход на сайт

Автоматизація процесів визначення температури та кислотності технологічного розчину

УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В., Стеценко К. Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Автоматизація процесів визначення температури та кислотності технологічного розчину. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 49—53.
     Розроблено структуру системи для автоматизації визначення температури і кислотності технологічного розчину із застосуванням програмно-апаратних засобів з проблемною орієнтацією.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 3 назви
.
PDF