Вход на сайт

Якість відбитків широкоформатного друку та їх експлуатаційні характеристики.

УДК 655.3.022.11:655.255.251.9
     Демянишин Д. В., Нетак В. Б., Гуменюк В. О. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна) Якість відбитків широкоформатного друку та їх експлуатаційні характеристики. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 41—48.
     Викладено результати експериментальних досліджень впливу властивостей паперів на якість відбитків широкоформатного струминного друку.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 4. Бібліогр.: 4 назви.

PDF