Вход на сайт

З історії єврейського книговидання та книги в українських землях (кінець ХVII—початок XX ст.).

УДК 94(477)(=411.16):002.2(477)(=411.16)
     Андрійчук М. Т. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

      З історії єврейського книговидання та книги в українських землях (кінець ХVII—початок XX ст.). — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 173—189.
     Відображено особливості розвитку єврейського книговидання в українських землях Наддніпрянщини від виникнення перших єврейських друкарень до початку ХХ в.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 32 назви.

PDF