Вход на сайт

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

 УДК 519.86:681.324
     Струтинський В. Б. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (Вінницький державний аграрний університет (Вінниця, Україна)

      Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем. — 2008. — № 1(19). — С. 42—46.
     Розглянуто оцінку ефективності і надійності початкового контролю параметрів технологічних систем порівнянням значень початкових параметрів з межами встановлених допусків на них і перевіркою відповідності систем технічним умовам або еталонному зразку.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 7 назв.

 
PDF