Вход на сайт

НОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ ПОСТУП ТЕХНОЛОГІЙ ДРУКАРСТВА

УДК 655.3.022.11
     Величко О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Новий технічний поступ технологій друкарства. — 2008. — № 1(19). — С. 9—22.
     Проведено аналітичний огляд сучасного стану технології, техніки і матеріалів світової і української поліграфії, визначено тенденції і запропоновано узагальнені оптимістичні прогнози розвитку видавничо-поліграфічного комплексу на найближчі роки.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 20 назв.
     
    

.
PDF