Вход на сайт

ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН

 УДК 629.3.064.5
     Кохановський В. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

    Підвищення електроерозійної стійкості електричних апаратів поліграфічних машин. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 107—109.
     Наводяться результати досліджень на електроерозійну стійкість нового контактного матеріалу на основі срібла з добавками оксидів металів. Зносостійкість досліджуваного матеріалу в 1,5 рази вище серійного типа КМК-А10.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

PDF