Вход на сайт

Уточнення методики розрахунку точності затиску деталей у цангових патронах

УДК 621.941
     Рудковський А. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

      Уточнення методики розрахунку точності затиску деталей у цангових патронах. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 99—106.
     У роботі описується визначення аналітичних залежностей для розрахунку радіального биття деталі, яка затискається багатопелюстковою цангою. Розроблено модель і виконані розрахунки параметричної оптимізації конструкції цанги тягнучого типу з не крізними розрізами. Запропоновано нову багатопелюсткову цангу для затиску деталі з мінімальним биттям.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 8. Бібліогр.: 5 назв.
    

PDF