Вход на сайт

Програмне забезпечення з розрахунку процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндричних поверхонь.

УДК 621.784
     Киричок П. О., Хмілярчук О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Програмне забезпечення з розрахунку процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндричних поверхонь. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 80—85.
     

      Розроблено програмне забезпечення для розрахунку процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндрових поверхонь.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 7. Бібліогр.: 4 назви.

PDF