Вход на сайт

. Технології децентралізованої передачі інформації

УДК 655.59: 655.3.022:004
     Клименко Т. Є. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Технології децентралізованої передачі інформації. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 60—66.
     Проаналізовано сучасний стан і встановлено перспективи розвитку технології децентралізованої передачі інформації в Україні.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.

PDF