Вход на сайт

До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень.

УДК 655.33
     Шерстюк В. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень. — 2008. — № 2(20). — С. 135—146.
     Розглянуто деякі питання розвитку регламентації видавничої діяльності, введення цензури і її законодавчого забезпечення, впливи на продуктивність видавничо-друкарської сфери. Детальніше розглянуто обставини і причини введення жорстокої цензури в Російській імперії і згубного впливу заборон на розвиток української друкарського справи.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 29 назв.
    

 
PDF