Вход на сайт

Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений

УДК 655.024:655.027:655.3.027.3:680.3:778.18
     Кулишова Н. Е., Зингерман Е. О. (Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ, Харків, Україна)

     Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений. — 2011. — № 2(32). — С. 58—65.
     Розглянуто задачу швидкого введення об’ємних видань за допомогою цифрової камери. Запропоновано метод подальшого покращення зображень для компенсації геометричних викривлень та шумів.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 6. Бібліогр.: 9 назв.

PDF