Вход на сайт

Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу

УДК 655.1
     Лотоцька О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)   

     Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу. — 2011. — № 2(32). — С. 66—72.
     В статті отримана аналітична залежність відносної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу синусоїдального типу з відсутністю перетину регулярних нерівностей.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв.

PDF