Вход на сайт

Методика визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей смстем з розподіленими параметрами на прикладі стрижневих резонаторів

УДК 53.082.4
     Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (Національний університет біоресурсів і природокористування (Київ, Україна)

     Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами шляхом аналізу їх власних коливань. — 2011. — № 2(32). — С. 73—82.
     Встановлено співвідношення, які зв’язують між собою геометричні параметри системи з її пружними та в’язкими властивостями, масою вимірювального датчика (приладу), у котрому виникають власні коливання певної інтенсивності за тих чи інших початкових та граничних умов.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.

PDF