Вход на сайт

Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах.

УДК 655.3.062.37
     Киричок П. О., Морфлюк В. Ф., Олійник В. Г. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах. — 2008. — № 2(20). — С. 158—164.
     Розроблено програмно-апаратні засоби автоматичного визначення і стабілізації робочої температури друкарських циліндрів на рулонних друкарських машинах, що забезпечують об’єктивність вимірювань в реальному масштабі часу на основі цифрових засобів вимірювання і обробки на основі проблемно-орієнтованих програмних засобів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв.

 
PDF