Вход на сайт

Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України

УДК 655.56
     Корнійчук А. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України. — 2011. — № 1(31). — С. 167—172.
     Проаналізовано роль книготорговельних мереж у побудові ефективної національної системи книгорозповсюдження. Вивчено особливості основних мережевих гравців українського книжкового ринку. Досліджено тенденції та перспективи розвитку вітчизняної мережевої книжкової торгівлі.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 12 назв.
    

PDF