Вход на сайт

Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств

УДК 330.142
     Передерієнко Н. І., Леспух О. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств. — 2011. — № 1(31). — С. 179—185.
     Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування структури капіталу підприємств поліграфічної галузі. Досліджено фактичну структуру капіталу і визначено фактори її впливу на фінансовий стан поліграфічних підприємств. Запропоновано деякі шляхи оптимізації структури капіталу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 3. Бібліогр.: 7 назв.
    

PDF