Вход на сайт

Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку.

УДК 655.3.026.27:655.3.025:676.263.4:001.4.001.5
     Нечипорчук О. М., Розум Т. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

      Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку. — 2008. — № 2(20). — С. 47—58.
     Проаналізовано технологічні особливості термотрансферного друку, розглянуто застарілі і сучасні способи друку, узагальнено і систематизовано їх різновиди, виділено основні складові технологічних процесів, характеристик матеріалів і устаткування.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібліогр.: 16 назв.

 
PDF