Вход на сайт

Методика управління економічним розвитком підприємства

УДК 330.34.011
     Реут Т. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

      Методика управління економічним розвитком підприємства. — 2011. — № 1(31). — С. 186—189.
     У статті досліджено і узагальнено методичні підходи до управління економічним розвитком підприємства. Запропоновано систему основних показників для аналізу ефективності управління даним процесом. Обгрунтовано вибір оптимальної стратегії, враховуючи максимальний рівень розвитку і мінімальний ризик.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 11 назв.

PDF