Вход на сайт

Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинно-орієнтованих програмних засобів

УДК 655.289
     Онищук М. В., Морфлюк В. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинноорієнтованих програмних засобів. — 2009. — № 3(25). — С. 8—13.
     Розроблено спосіб автоматизації процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинноорієнтованих програмних засобівдля підвищення швидкодії при створенні шаблонів спуску полос, який зменшує вплив суб’єктивного фактору.
     Мова статті (укр.).
    Іл. 2. Бібліогр.: 12 назв

PDF