Вход на сайт

Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин.

УДК 621316.669.22
     Кохановський В. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин. — 2008. — № 1(19). — С. 105—109.
     Робота присвячена визначенню кількісних характеристик параметрів електричної дуги контактної пари, на підставі яких можна розрахувати глибину проплавлення контактного матеріалу і величину електричної ерозії. Одержані результати служать основою для розробки композиційних матеріалів на основі срібла з метою підвищення ефективності контактної пари і економії дорогоцінного метала.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 14 назв.

 
PDF