Вход на сайт

Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються.

УДК 621.01:686.1.056
     Кузнецов В. О. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна), Іванко А. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

    Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються. — 2008. — № 1(19). — С. 97—100.
     У роботі пропонується новий, аналітично певний спосіб і відповідні аналітичні залежності для точного визначення траєкторії різання корінця книжкового блоку роторним пристроєм з круглими ножами, розташованими на кінцях ротора. Книжковий блок при цьому рухається мимо роторного пристрою. Знайдені аналітичні залежності перевірено геометричним моделюванням у системі AutoCAD.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.

 

PDF