Вход на сайт

Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах

  УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах. — 2008. — № 1(19). — С. 89—96.
     Розроблено спосіб автоматизації процесів статистичного обчислення натягнення полотна паперу на рулонних друкарських машинах для підвищення точності обробки результатів вимірювань, що забезпечує об’єктивність вимірювань в реальному масштабі часу на основі цифрових засобів вимірювання і обробки при реалізації проблемно-орієнтованих програмних засобів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 9 назв.

 
PDF