Вход на сайт

Оптична ілюзія у контексті механізмів сприйняття та художнього відображення навколишньої дійсності

 
УДК 74.01/.09
Бондаренко С. Д., Некраса В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Оптична ілюзія у контексті механізмів сприйняття та художнього відображення навколишньої дійсності. — 2014. — № 4(46). — С. 113–125.

Визначені механізми сприйняття візуальної інформації головним мозком людини та формування суб’єктивного відчуття глибини простору в індивіда. На основі встановлених фізичних, фізіологічних та психологічних принципів утворення суб’єктивної тривимірної моделі світу в свідомості людини були проаналізовані шляхи опосередкованого сприйняття плаского зображення та його подальшого інтерпретування як окремого тривимірного простору. Також було прослідковано обставини виникнення оптичної ілюзії та можливості її використання як інструменту візуального впливу на свідомість людей.
Ключові слова: оптична ілюзія, перцепційна система, глибина, простір.
Мова статті (укр.).
Іл. 5. Бібл. : 12 назв.
PDF