Вход на сайт

Брендбук: проблема визначення терміну.

 
УДК 007:304:659
Балюн О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Брендбук: проблема визначення терміну. — 2014. — № 4(46). — С. 98–104.

У статті аналізуються різні визначення терміну та структури «брендбуку», запропоновано класифікацію визначень терміну.
Ключові слова: брендбук, термін, гайдлайн, кат-гайд, логобук.
Мова статті (укр.).
Табл. 1. Бібл. : 16 назв
PDF