Вход на сайт

Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друкарських верстатів

 
УДК 621.375.826:621
Дубнюк В. Л., Худякова О. П., Котляров В. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друкарських верстатів. — 2014. — № 4(46). — С. 52–70
.
У статті досліджена можливість застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності для проектування операцій поверхневої зміцнюючої обробки деталей друкарських машин. Неочевидність цієї можливості пов’язана з необхідністю подолання трансцендентності рівняння теплопровідності і обліку нелiнiйностей I і ІІ роду. Для визначення температурної залежності коефіцієнта поглинання поверхні заготівки розроблена розрахунково-експериментальна методика і стенд для її реалізації. В результаті використання чисельного методу вирішення рівняння отримані розміри і форма ізотерми відповідної температури гарту при імпульсному і безперервному опроміненні. Підтверджена їх достовірність за результатами експериментальних досліджень на підставі достатньо високого рівня збіжності результатів (відносна погрішність глибини зони не перевищує 3,7 %, ширини — 4,2 %). Встановлено, що для управління поперечною формою зони зміцнення необхідно розширити перелік керованих чинників дією на розподіл інтенсивності упоперек променя.
Ключові слова: лазер, зміцнення, режими лазерної обробки, рівняння теплопровідності, коефіцієнт поглинання.
Мова статті (укр.).
Іл. 13. Бібл. : 16 назв.
PDF