Вход на сайт

Оздоблювальне хонінгування ельборовими брусками прецизійних отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих сплавів на основі алюмінію для друкарських машин.

 
УДК 621.822.1:621.7.09
Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Оздоблювальне хонінгування ельборовими брусками прецизійних отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих сплавів на основі алюмінію для друкарських машин. — 2014. — № 4(46). — С. 35—51.

Наведені результати досліджень впливу технологічних факторів хонінгування — складу абразивного інструменту, режимів різання, елементів конструкції хонінгувальної головки на шорсткість, точність поверхонь підшипників ковзання з нових композитних матеріалів на основі алюмінію, а також показники питомої продуктивності, витрат ельбору та технологічної собівартості від зернистості, матеріалу зерна та властивостей зв’язки абразивних брусків для операцій хонінгування деталей з композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин.
Ключові слова: нові композиційні матеріали, деталі тертя, хонінгування, хонінгувальні головки, режими різання, шорсткість.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Табл. 6. Бібл. : 27 назв.
PDF