Вход на сайт

Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості сприйняття інформації в електронних виданнях дітьми з вадами зору.

 
УДК 004.72+004.032.6+378
Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців М. Р. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості сприйняття інформації в електронних виданнях дітьми з вадами зору. — 2014. — № 4(46). — С. 14–20
.
У статті розглянуто проблеми інклюзивної освіти в Україні та шляхи її вирішення, запропоновано використовувати електронні мультимедійні видання. На підставі проведених попередньо досліджень та використання матриці попарних порівнянь, впливу зовнішніх критеріїв на якість проектування електронних видання розроблена оптимізована модель сприйняття інформації з екранів моніторів дітьми з вадами зору. На базі даної моделі можна з легкістю визначити пріоритети одних параметрів відносно інших. Отримані результати оптимізації буде використано для подальших досліджень критеріїв, які впливають на дизайн та сприйняття інформації з електронного видання.
Ключові слова: інформація, діти з вадами зору, інклюзивна освіта, матриця попарних порівнянь, вектор, електронне видання.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Табл. 3. Бібл. : 5 назв.
PDF