Вход на сайт

Методологія визначення зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку через зношування

УДК 655.3.066.364
Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Методологія визначення зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку через зношування. — 2014. — № 4(46). — С. 126–132.

Із застосуванням розробленої методики оцінювання зміни висоти фарбового рельєфу інтагліодруку із використанням оптичної профілометрії визначено зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку після штучного зношування. Зменшення висоти фарбового рельєфу після зношування складає біля 30–50 % від висоти до зношування для всіх значень тиску в друкарському контакті інтагліодруку і незначно змінюється залежно від тиску. Більш суттєво впливають параметри основи — зменшення висоти фарбового рельєфу є значно меншим за умови застосування паперу, що має вищу стійкість до зношування, що може бути викликане особливостями формування фарбового рельєфу інтагліодруку.
Ключові слова: інтагліодрук, зношування, зносостійкість, банкнотний папір, оптична профілометрія, шорсткість паперу.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Табл. 1. Бібл. : 7 назв.
PDF