Вход на сайт

Проблеми та напрямки підвищення достовірності визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот.

 
УДК 655.3.066 (075.8)
Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Проблеми та напрямки підвищення достовірності визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот. — 2014. — № 4(46). — С. 4–13.
Здійснено аналіз проблем автоматизованого сортування банкнот. Встановлено, що має місце помилкове неврахування одночасної наявності різних видів пошкоджень на одній банкноті й повернення в обіг зношених банкнот, а також необґрунтоване вилучення з обігу придатних банкнот через помилкову оцінку їх стану як зношених. Визначено причини помилкового сортування: відмінності у калібруванні сенсорів сортувального обладнання, відхилення у межах допуску колірності банкнотного паперу із різних партій, а також окреме урахування показників зношеності.
Запропоновано напрямки підвищення достовірності сортування: 1) періодичний моніторинг даних сортувального обладнання для уточнення критичних меж показників загального забруднення банкнот; 2) удосконалення формування оцінки зношеності на основі показників, що традиційно використовуються в сортувальних комплексах, шляхом формування комплексного показника зношеності; 3) розроблення та впровадження в процес сортування нових показників зношеності.
Ключові слова: банкнота, зношування, зносостійкість, банкнотний папір, сортування банкнот, вилучення банкнот, показник зношеності.
Мова статті (укр.).
Іл. 1. Бібл. : 22 назви.
PDF