Вход на сайт

Компетенції редактора перекладу в міжкультурній комунікації.

 
УДК 007.304.655 (316.77)
Сегол Р. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Компетенції редактора перекладу в міжкультурній комунікації. — 2014. — № 3(45). — С. 113–119.

У статті розглянуто питання компетенції редактора перекладу в процесі міжкультурної комунікації. Виокремлено та проаналізовано ключові види міжкультурної комунікації та визначено роль редактора перекладу відносно опрацювання кожного із наведених видів.
Ключові слова: вербальна комунікація, міжкультурна комунікація, невербальна комунікація, редактор перекладу.
Мова статті (укр.).
Бібл. : 5 назв.
PDF