Вход на сайт

Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань

 
УДК 621.798:547.458:678
Коротка В. О. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань. — 2014. — № 3(45). — С. 94–102.

У статті наведені результати досліджень структурної будови плівок на основі поліетилену високої і низької щільності у комбінації з оксо-біодеградуючими домішками та без них методом оптичної світлової та електронної мікроскопії. Представлені порівняння мікрофотографій поперечного перерізу плівок з домішками та традиційної поліетиленової плівки. Проаналізовано взаємодію у системі «плівка—фарбовий шар», а також вплив фібрилярної структури поверхні плівок на адгезійну міцність.
Ключові слова: біодеградуючі полімерні матеріали, оксо-біодеградуючі плівки, оптична світлова мікроскопія, скануюча електронна мікроскопія, мікрофотографія, макромолекулярна структура, адгезія.
Мова статті (укр.)
Іл. 4. Бібл. : 10 назв.
PDF