Вход на сайт

Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг

 
УДК 681.628
Струтинський С. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг. — 2014. — № 3(45). — С. 82–93.

В статті викладено результати розробки роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг. Виконано аналіз наявних приводів і вказані їх недоліки. Запропоновано принципово нову систему роторного типу, яка забезпечує перегортання сторінок книги. Виконано геометричний і кінематичний аналіз системи приводів. Встановлені співвідношення параметрів системи, які забезпечують оптимальну роботу роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг.
Ключові слова: книга, аркуш, сторінка, перегортання, механізм, куліса, гіпоциклоїда, швидкість.
Мова статті (укр.).
Іл. 9. Бібл. : 10 назв.
 
PDF