Вход на сайт

обудова нечітких оцінок спотворених зображень.

 
УДК 655.3.066.51
Кулішова Н. Є., Попова А. А. (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна) Побудова нечітких оцінок спотворених зображень. — 2014. — № 3(45). — С. 36–45.

У статті розглянуті питання, які пов’язані з автоматизацією обробки пакетів зображень. Особливістю роботи є спосіб оцінювання якості цифрових оригіналів, який базується на використанні лінгвістичних змінних.
Ключові слова: цифрові зображення, шум, розмивання, лінгвістична змінна, функція належності.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Бібл. : 13 назв.
 
PDF