Вход на сайт

Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків.

 
УДК 655.5: 004.942
Сеньківський В. М., Піх І. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків. — 2014. — № 3(45). — С. 20–29.

Побудовано функції приналежності та здійснено їх графічне відображення для виділених чинників впливу на якість формування монтажних спусків книжкових видань.
Ключові слова: монтажний спуск, якість, фактор, лінгвістична змінна, функція належності, терм-множина, матриця, ранг.
Мова статті (укр.).
Іл. 1. Табл. 1. Бібл. : 12 назв.
 
PDF