Вход на сайт

Психофізичні основи створення складних образів в ілюстраціях.

 
УДК 741.021.2
Осипова Т. Г., Черниш І. С., Бернтал О. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Психофізичні основи створення складних образів в ілюстраціях. — 2014. — № 2(44). — С.130–139.
Визначено передумови та психофізичні основи теоретичних досліджень створення складних образів в ілюстраціях. На основі встановлених співвідношень запах—колір—емоції—графічна інтерпретація створено образи запаху в ілюстраціях до роману П. Зюськинда «Парфюмер», які поєднали в собі емоційну образність, оригінальність, що сприяє глибшому розумінню тексту.
Ключові слова: композиція ілюстрацій, образність, стилізація.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Табл. 3. Бібл. : 5 назв.
PDF